spotkania
aktualności     spektakle     inne     multimedia     o teatrze     kalendarium              english version


Spotkania Teatralne

plakat

Artyści Teatru "A" postanowili zaangażować się w edukację artystyczną, przez nich samych określaną "uczeniem teatru". Projekt zasadza się na pomyśle "uczenia teatru - teatrem".

Cykl sześciu "Spotkań Teatralnych" skierowany jest głównie do młodzieży licealnej. To propozycja prelekcji - wykładów poświęconych historii teatru; wykładów, które z założenia realizatorzy postanowili "rozbroić" z "hermetycznego aparatu naukowego" i definicji wypowiadanych "ex catedra". W zamian proponuje się działania parateatralne, które wprost zbliżają "słuchaczy" do meritum wykładu - czyli do teatru. Teatru postrzeganego jako kulturotwórcza forma ekspresji, o niebagatelnym znaczeniu i dorobku dla europejskiej kultury.

Program Spotkań opiera się na literaturze dramatycznej, znajdującej się w programie nauczania języka polskiego (od tragedii antycznej począwszy, na współczesnej twórczości scenicznej kończąc). Sięgając m.in. po dzieła tak fundamentalne dla naszej kultury jak "Antygona" Sofoklesa czy "Makbet" Szekspira, autorzy projektu pragną uczyć młodych ludzi języka teatru, przybliżać im teatralne konwencje, style, kontekst historyczny i społeczny samego zjawiska "teatralności" (teatr jako wydarzenie artystyczne, ale również teatr jako opisowy model świata).

"Spotkania Teatralne" to okazja nie tylko do treściwego wykładu historii teatru, ale i do dobrej zabawy - stąd "Spotkania..." to spotkania z aktorami Teatru "A", którzy przeplatają wykład kreacjami postaci z przybliżanych utworów dramatycznych (tragedii, komedii...), pracują z rekwizytem, poruszają się w "dekoracjach" nawiązujących do epoki, o której dane spotkanie traktuje. Każda kolejna lekcja podparta jest ponadto materiałem audiowizualnym i ikonograficznym.

Treść prezentacji jest opracowywana przez Leszka Stysia (kulturoznawcy, pasjonata, aktora Teatru "A") we współpracy z metodykami nauczania języka polskiego, profesorami uniwersyteckimi (Uniwersytet Śląski), Teatrem A, Stowarzyszeniem Kulturalnym Pro-Scenium i UM w Gliwicach.

W podjętych działaniach upatrujemy szansę na niebanalną ofertę alternatywnego przeprowadzenia lekcji języka polskiego - lekcji, która naocznie przekonywałaby młodego człowieka o nierozerwalnym związku języka, literatury i teatru z kulturą, o wzajemnym dookreślaniu się wielu dyscyplin sztuk.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Kulturalne Pro- Scenium z Gliwic, przy wsparciu finansowym U.M. w Gliwicach, współpracując z Młodzieżowym Domem Kultury w Gliwicach.

Terminy spotkań w roku szkolnym 2009/2010:

12 lutego

15 kwietnia

8 czerwca

Miejsce: aula Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach, ul. Barlickiego 3.


Dofinansowanie projektu


obsada

Teatr "A"Jeśli chcecie Państwo wesprzeć finansowo działalność Teatru „A” z Gliwic – można to zrobić wpłacając pieniądze na konto Stowarzyszenia Kulturalnego Pro – Scenium z Gliwic (prawnie reprezentującego Teatr „A”), koniecznie z dopiskiem: „na cele statutowe”
Dane do przelewu: · Stowarzyszenie Kulturalne Pro - Scenium · Gliwice, ul. Olchowa 48; 44-100 Gliwice · Pekao BP S.A. II Oddział w Gliwicach : 

95 1020 2401 0000 0202 0277 4990
© theatre A, ul. Olchowa 48, 44-100 Gliwice, PL · e-mail: biuro@teatr-a.art.pl · tel: +48 693 394 158
współpraca menadżerska: Kinga Zych · e-mail: managementconcert@o2.pl · tel: +48 696 015 368
---