aktualności     spektakle     inne     multimedia     o teatrze     kalendarium              english version


spektakle uliczne | spektakle sceniczne | bajki dla dzieci | spektakle archiwalne
spektakle uliczne

MORIA - samotność milczenia

Teatralny wehikuł kalibrujemy na zamierzchłe czasy biblijne – przenosimy się na urodzajne ziemie Kanaan, przyglądając się szczęściu ojca narodów Abrahamowi, któremu leciwa żona Sara na mocy bożej obietnicy powiła syna Izaaka (Ic'chak etymologicznie śmiech – tu również „powód do śmiechu” dla rodziców). Syn staje się gwarantem wielkiego i potężnego narodu.»


Skwer Wyszyńskiego

Przedsięwzięcie Teatru A z Gliwic, który w 2015 r. obchodzi okrągły jubileusz 20-lecia istnienia – to próba zmierzenia się z biografią i recepcją postacji Prymasa Wyszyńskiego. Zaproszeni do współpacy przez OO.Franciszkanów, kultywujących pamięć o Prymasie Tysiąclecia w klasztorze w Prudniku Lesie, w miejscu, w którym przed 60 laty został uwięziony na ponad rok (trzecie miejsce internowania) – Twórcy podjęli się przygotowania spektaklu plenerowego, który uniwersalizując postać Kardynała Wyszyńskiego, skłaniałby do popularyzacji jego życiorysu, jednocześnie sięgając do historii powojennej Polski. Spektakl w znacznej mierze bazuje na refleksjach, duchowym dzienniku, prowadzonym przez Prymasa podczas całego okresu internowania – jego „Zapiski więzienne” to dokument prawdziwego duchowego szlachectwa, wyraz odpowiedzialności i głębokiej troski o losy Kościoła w Polsce, jak i samej Ojczyzny, autentyczny zapisem własnej, ludzkiej słabości. »Życie jest większe od legend – widowisko upamiętniające 60-lecie osadzenia Kardynała Stefana Wyszyńskego w Prudniku

Spektakl plenerowy, którego premiera zaplanowana przy Sanktuarium Św.Józefa w Prudniku – klasztorze OO.Franciszkanów, w którym przed 60-ciu laty na ponad rok został uwięziony Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński (było to trzecie miejsce odosobnienia; Prymas przebywał tu w okresie 06.10.1954 r. – 27.10.1955 r.). Spektakl osnuty przede wszystkim na Zapiskach więziennych Prymasa (oraz dokumentów historycznych, uzupełniających kontekst wydarzeń z lat 50-tych) – starając się tyleż opowiadać losy wybitnego człowieka, co dopytywać o korzenie i tożsamość polskiego społeczeństwa.»


Totus Tuus

Totus tuus... - misterium muzyczne - powstający spektakl, nazwany w podtytule "muzycznym misterium" odwołuje się do wielowiekowej chrześcijańskiej tradycji hymnografii, poświęconej Maryi; twórców interesuje nie tyle ścisły wykład mariologii, co raczej recepcja życia Maryi, ludzkiej matki Boga. Pojawiające się w spektaklu wątki biograficzne z życia Jana Pawła II, biografii tyleż zobowiązującej moralnie (sylwetka wybitnego człowieka), co wyrastającej z szerzej pojętego tła historyczno – społecznego, mają uwypuklić proces dojrzewania Wojtyły do wypowiedzenia w myśl nabożeństwa św.Ludwika Marii Grignion de Montfort, słów zawierzenia Matce Boga: Totus Tuus (Cały Twój). »


Agape

„Agape – widowisko zimowe” w wykonaniu Teatru „A” z Gliwic to barwny spektakl uliczny, który powstał na kanwie chrześcijańskiej legendy Kaftanik dla Dzieciątka. Prosta opowieść, której motto sprowadza się do biblijnego cytatu „bo jak śmierć potężna jest miłość”... a przecież nawet potężniejsza... W pewnym niemieckim miasteczku o nazwie Kresburg zegarowe dzwony wybijają Dzień Bożego Narodzenia z pięciominutowym opóźnieniem. Ta przekora wobec czasu, miarowo i nieuchronnie odliczającego ludzkie życie to owoc... roztargnienia Dzieciątka Jezus i upodobania do uczty (uściślijmy: uczty agape, nawiązującej do miłości „na krzyżu potwierdzonej”).»Giganci

Intrygujący passus, podejmowany w egzegezie zarówno w źródłach judaistycznych jak i chrześcijańskich doczekał się niezliczonej ilości interpretacji. Mało tego – podanie o gigantach jest archetypiczne – w licznych wariantach występuje w każdym innym kręgu kulturowym, choć nie zawsze giganci muszą być postrzegani negatywnie. »
Siewca

Spektakl oparty jest na kanwie ewangelicznej Przypowieści o siewcy, którą opowiedział Jezus zgromadzonym słuchaczom. Siewca wyszedł siać. Los poszczególnych ziaren jest odmienny - trzy pierwsze, padając: jedno - koło drogi, drugie - na grunt skalisty, wreszcie trzecie - między ciernie, zwracają uwagę na źródła niebezpieczeństwa, które nie pozwala ziarnu przynieść plonu. Te ziarna, które "padły na ziemię dobrą [...] Wzeszły, wyrosły i wydały plon..." »

Pieśń o św. Franciszku

Św. Franciszek z Asyżu - mistyk, cudotwórca, asceta, charyzmatyk, założyciel zakonów.... Można by tak bez końca.... Ale równocześnie bardzo sympatyczny święty, boży kloszard, poeta, brat łata całego świata, taki co to ostatnią koszulę odda bez namysłu i bez przenośni.

Godzina podróży w energetyczne, pulsujące światy - mieniące się wszystkimi kolorami witraży z gotyckiej katedry. Ogród barw i kształtów. Barwnie iluminowana średniowieczna księga - Biblia, bestiariusz, kronika, floralium... Teatr - Franciszek: Przestrzeń - Poezja - Ból - Wolność - Cisza - Ogień - Samotność - Uśmiech... Można by tak bez końca...
Nie chciejcie ojczyzny, która Was nic nie kosztuje

Zobowiązujący cytat w tytule, zaczerpnięty z papieskiego nauczania Jana Pawła II zainspirował twórców do podjęcia trudnego tematu patriotyzmu. Skąd intuicyjnie w nas się zdarza? (a przecież nie każdemu), dlaczego łatwiej krystalizuje się w sytuacji zagrożenia, walki o suwerenność?, dlaczego nie zawsze staje się synonimem odpowiedzialności? Odpowiedzialności za swój dom, za swoją wieś, miasto, państwo... »


Exultet

Ogień i woda są głównymi tematami obrzędowego widowiska, rozgrywającego się na pograniczu teatru i ekstatycznego misterium. Spektakularne piękno tych pierwotnych żywiołów – to estetyczny obszar, w jakim rozgrywa się widowisko "Exultet". W warstwie treściowej spektakl inspirowany jest tzw. "rytami przejścia" – obecnymi w kulturach różnych ludów ceremoniami inicjacji, umierania, rodzenia się nowo.. »Genesis

Muzyka Jacka Dzwonowskiego, sześciometrowe ekrany z projekcjami multimedialnymi zestawiającymi wybitne dzieła malarskie ze współczesnym video-artem, bogata i funkcjonalna scenografia: bombastyczne kostiumy, szczudła, kukły, ogromne machiny i żywy ogień przeprowadzą widza od Stworzenia, poprzez Upadek, aż do Potopu. »Apokalipsa

"Apokalipsa" to zrealizowany z rozmachem, największy spektakl impresaryjnego Teatru "A". Stanowi inscenizację drugiej części biblijnej "Księgi Objawienia św. Jana", relacjonującej wizje dotyczące dziejów świata – od początku po jego kres.

Przedstawienie, zrealizowane w konwencji teatru totalnego, wykorzystuje rozliczne środki ekspresji - emocjonalny ruch, taniec współczesny, dynamiczną muzykę będącą kompilacją rocka i muzyki klasycznej, przestrzenne formy scenograficzne, oświetlenie efektowe i projekcje video. »Kolaż Bożonarodzeniowy

Przedstawienie "Kolaż Bożonarodzeniowy" jest plastyczną, poetycko-teatralną interpretacją motywów związanych z Bożym Narodzeniem. Spektakl prowadzi widza przez okres adwentowego oczekiwania, opowiada o konsekwencjach grzechu Adama i Ewy, zwiastowaniu, gwieździe betlejemskiej i pokłonie Trzech Króli. Obok scen choreograficzno - aktorskich są w przedstawieniu kilkumetrowe kukły, ogień, pirotechnika i szczudła, zaś w warstwie muzycznej autorska kompilacja i aranżacja pieśni adwentowych, chorału gregoriańskiego i tradycyjnych kolęd. »Peregrynacje

"Peregrynacje" - Zimowe Widowisko Bożonarodzeniowe to artystyczne przedsięwzięcie gliwickiego Teatru "A", pomyślane jako widowisko plenerowe, prezentowane na przełomie roku kalendarzowego w kontekście okresu Adwentu i Świąt Bożego Narodzenia. Jest to propozycja kulturalnego wydarzenia, które czerpiące z bogactwa bożonarodzeniowych tradycji i respektując warunki atmosferyczne, trafnie koresponduje z atmosferą coraz częściej rekultywowanych w Polsce jarmarków bożonarodzeniowych. »
spektakle sceniczne

MORIA - samotność milczenia

Teatralny wehikuł kalibrujemy na zamierzchłe czasy biblijne – przenosimy się na urodzajne ziemie Kanaan, przyglądając się szczęściu ojca narodów Abrahamowi, któremu leciwa żona Sara na mocy bożej obietnicy powiła syna Izaaka (Ic'chak etymologicznie śmiech – tu również „powód do śmiechu” dla rodziców). Syn staje się gwarantem wielkiego i potężnego narodu. »


Życie jest większe od legend – widowisko upamiętniające 60-lecie osadzenia Kardynała Stefana Wyszyńskego w Prudniku

Spektakl plenerowy, którego premiera zaplanowana przy Sanktuarium Św.Józefa w Prudniku – klasztorze OO.Franciszkanów, w którym przed 60-ciu laty na ponad rok został uwięziony Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński (było to trzecie miejsce odosobnienia; Prymas przebywał tu w okresie 06.10.1954 r. – 27.10.1955 r.). Spektakl osnuty przede wszystkim na Zapiskach więziennych Prymasa (oraz dokumentów historycznych, uzupełniających kontekst wydarzeń z lat 50-tych) – starając się tyleż opowiadać losy wybitnego człowieka, co dopytywać o korzenie i tożsamość polskiego społeczeństwa.»


Totus Tuus

Totus tuus... - misterium muzyczne - powstający spektakl, nazwany w podtytule "muzycznym misterium" odwołuje się do wielowiekowej chrześcijańskiej tradycji hymnografii, poświęconej Maryi; twórców interesuje nie tyle ścisły wykład mariologii, co raczej recepcja życia Maryi, ludzkiej matki Boga. Pojawiające się w spektaklu wątki biograficzne z życia Jana Pawła II, biografii tyleż zobowiązującej moralnie (sylwetka wybitnego człowieka), co wyrastającej z szerzej pojętego tła historyczno – społecznego, mają uwypuklić proces dojrzewania Wojtyły do wypowiedzenia w myśl nabożeństwa św.Ludwika Marii Grignion de Montfort, słów zawierzenia Matce Boga: Totus Tuus (Cały Twój). »


Danteida

Zapożyczając w tytule określenie "Danteida" (zaproponowane przez Michele Barbi, wybitnego włoskiego dantologa w odniesieniu do autobiograficznego wątku dzieła Dantego), twórcy przedstawienia deklarują, że kolejny spektakl Teatru "A" będzie w istocie swoistym esejem teatralnym. Intrygującym punktem wyjścia do stworzenia sugestywnego widowiska jest pytanie o Świat przełomu XIII/XIV w., w którym żył i który współtworzył Poeta; pytanie o Dzieło, które okupione wieloletnim „doskonaleniem warsztatu”, pretenduje do opisania topografii Zaświatów, dotykania prawd ostatecznych, wreszcie - krzepi chrześcijańską duszę. »


Performance Pelikan

Spektakl muzyczny, fuzja ekspresyjnych form misteryjnych i choreograficznych. Opowieść o zamordowanych za przekonania i oddających życie w imię miłości "męczennikach XX wieku". Teatralny dyskurs nad wiernością, ofiarą i braterstwem. [..] W przedstawieniu dokumentalne relacje zostają poddane artystycznej interpretacji, przenosząc widza w obszar uniwersalnych treści. To spektakl pełen sprzeczności -- gwałtowny, ale i subtelnie piękny; tragiczny, ale równocześnie otwierający przestrzeń na metafizyczną nadzieję moralnego zwycięstwa. »


Tobiasz

Biblijna historia w musicalowej interpretacji Teatru "A" stała się dynamicznym, pełnym przekornego humoru przedstawieniem. Atrakcyjna pod względem widowiskowym fabuła została opowiedziana oszczędnymi, teatralnymi środkami, eksponując przede wszystkim młody, roztańczony i rozśpiewany zespół. Muzyka, łącząca klimaty żydowskie z rockiem i popem, dynamiczne układy choreograficzne, sceniczny żart.. »Jonasz

Króciutka Księga Jonasza obfituje w dramatyczne zwroty akcji, w krnąbrnym proroku pozwala odnajdywać soczystą, niezwykle aktualną postać. I właśnie owa uniwersalność jonaszowych rozterek "uwiodła" twórców spektaklu, dla których przekaz biblijny nigdy nie traci na aktualności, co najwyżej domaga się wysiłku czytania go na nowo. »
5 Przypowieści

Dlatego nie tyle śmiejąc, co uśmiechając się do nowotestamentalnych bohaterów -- proponujemy widzowi godzinę intensywnej zabawy z całkiem sporą trzódką ewangelicznych postaci, ujętą w klamry pięciu przypowieści. A że przypowieści są nie tyle o baranach, wdowach i marnotrawnych synach co generalnie "o nas" -- odrobina satyry im nie zaszkodzi. »
Pasja

Nieustanne towarzyszenie w kluczowych momentach spektaklu tradycyjnych pieśni liturgicznych, "katalizujących" głębokie wzruszenie naocznych świadków Męki Chrystusowej, jak i decyzja prezentowania spektaklu we wnętrzach sakralnych, sprawiają, że "Pasja" wymyka się jednoznacznej klasyfikacji - twórcy zgadzają się, że jest to coś więcej niż spektakl teatralny. "Pasja" staje się wydarzeniem paraliturgicznym. »


Pastorałka

Obok przepięknej, bogatej teologicznie poezji starochrześcijańskiej (pieśni liturgiczne, staropolskie kolędy, w warstwie muzycznej bazujące na śpiewie gregoriańskim i muzyce renesansowej) pulsuje ludowy nurt prostych i nieco naiwnych wyobrażeń faktów towarzyszących nocy Bożego Narodzenia. [..] Drugi nurt to teksty jasełkowe; ludowa recepcja bożonarodzeniowych wydarzeń staje się pretekstem do "prostej radości". »bajki dla dzieci


Sennik Józefa

Czy widzieliście kiedyś psiaka, któremu coś się śni? Powarkuje, pohaukuje, śmiesznie przebiera łapami... O czym śni? Możemy się tylko domyślać – chyba, że Psiak sam chętnie opowiada o swoich snach... i równie chętnie je tłumaczy (nie każdy to potrafi, bo sny ukrywają znaczenia w tajemniczych obrazach). »Poczatek

Poczatek to pierwszy spektakl przygotowywany w ramach planowanego cyklu przedstawien, które pod wspolnym tytulem Biblijny Teatr Dzieciecy próbuja opowiedziec najmlodszemu widzowi cala (no, moze prawie cala) Biblie. Opowiadamy wiec o sprawach waznych i powaznych. Jednoczesnie opowiadamy dzieciom, wiec sila rzeczy musimy nieco "spuscic z tonu". Snujemy opowiesc bez zadecia, smiertelnej powagi, szukajac prostoty i usmiechu. To nawet stosunkowo latwo przychodzi. Trudniej, gdy trzeba mówic o tragedii, grzechu, zbrodni Kaina. Ale cóz - i to, i tamto jest w tej historii. Dobro i zlo - jak w dobrze wymyslonej basni, w konflikcie, ale i z koniecznym Happy Endem.»
Bajka o smoku Kubie

Przesłanie historii, będące afirmacją "bycia sobą", zostało wyartykułowane językiem klasycznej bajki. Są tu wyraźnie zarysowane postaci, jest konflikt, jest wreszcie wyraźna puenta. »spektakle archiwalneOratorium Benedicti

Teksty z Requiem, zestawione z obrazami Cierpiącego Sługi Jahwe oraz z wizją Nowego Jeruzalem składają się na przekaz pełen nadziei. Ekspresję słów i muzyki dopełnia spektakl światła, wydobywającego z mroku przestrzeni sakralnej świątyń korespondujące z treścią Oratorium znaki plastyczne. »

Pieśni nad Pieśniami

Teatralna inscenizacja starotestamentalnej "Pieśni nad Pieśniami". Muzyczne, autorskie przedstawienie Teatru "A" to próba teologicznej interpretacji starożytnego tekstu, opiewającego miłość Oblubieńca i Oblubienicy. Podróż w krainę teatru, opowiadającego o najgłębszych, uniwersalnych ludzkich tęsknotach. »

Szafa z Aniołami

Tym razem sięgamy do tematu, który w kulturze europejskiej doczekał się tysięcy opracowań. Aniołowie byli bowiem dla artystów, filozofów i teologów tematem niezliczonych dzieł. Zapładniali wyobraźnię, intrygowali, bywali kluczem do opisania nadprzyrodzoności, dostarczali otuchy; pojawiają się na setkach obrazów, są bohaterami powieści, kręci się o nich filmy, pisze piosenki... »


Neuma

"Neuma" - dosłownie "znak ręki", średniowieczny znak notacji muzycznej chorału gregoriańskiego, wyrażający "ruch melodii", jej ekspresję, dynamikę, wreszcie - jej duchowość. Obrzędowe misterium, z jednej strony opowiedziane językiem teatru, w warstwie muzycznej jest próbą połączenia tradycji chorałowych z tymi ludowymi - w najstarszych zapamiętanych śląskich pieśniach; wreszcie - z brzmieniami bardzo współczesnymi, z muzyką naszego "dziś". »

Kwidam

Spektakl Kwidam to 14. autorska premiera offowego "Teatru A". Po musicalach, spektaklach liturgicznych i widowiskach ulicznych przyszedł czas na spektakl dramatyczny, skupiony, nieomal kameralny, gdzie kolejna konwencja teatralna staje sie okazją do ponownego rozmawiania z widzem o sprawach najważniejszych. »


Historyja o Śmierci i Chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim z Tekstów Staropolskich a najwięcej z Mikołaja z Wilkowiecka przepisana

Kolejna premiera autorskiego Teatru „A” bierze inspirację z kultury staropolskiej – z tekstów, obrzędów i teatralnej tradycji, będących do dziś żywym źródłem dla nowożytnego teatru europejskiego (starczy przypomnieć choćby słynne spektakle Dejmka, Osterwy i Schillera). »

Kadisz

Oparte na historycznych wydarzeniach Nocy Kryształowej widowisko odwołuje się do wielu tropów kulturowych – obok skomplikowanej symboliki figur geometrycznych, znaków, świąt żydowskich, liczb i motywów biblijnych, obficie czerpie z popkultury (spektakularność cyrkowej magii, mit wampiryczny), zaś w warstwie wizualnej z obrazów Marca Chagalla (lewitacje, koguty, kostium ślubny, cyrk, płonąca synagoga). »


David

Scenariusz spektaklu został oparty na wątkach historii Króla Dawida (1 i 2 Księga Samuela). W przedstawieniu biblijna opowieść rozgrywa się w dwóch planach czasowych - czas teraźniejszy to historia grzechu Króla i Batszeby. Retrospekcje opowiadają o karierze młodego Pasterza - Dawida. »Jeśli chcecie Państwo wesprzeć finansowo działalność Teatru „A” z Gliwic – można to zrobić wpłacając pieniądze na konto Stowarzyszenia Kulturalnego Pro – Scenium z Gliwic (prawnie reprezentującego Teatr „A”), koniecznie z dopiskiem: „na cele statutowe”
Dane do przelewu: · Stowarzyszenie Kulturalne Pro - Scenium · Gliwice, ul. Olchowa 48; 44-100 Gliwice · Pekao BP S.A. II Oddział w Gliwicach : 

95 1020 2401 0000 0202 0277 4990
© theatre A, ul. Olchowa 48, 44-100 Gliwice, PL · e-mail: biuro@teatr-a.art.pl · tel: +48 693 394 158
współpraca menadżerska: Kinga Zych · e-mail: managementconcert@o2.pl · tel: +48 696 015 368
---